Handwarm water met een speciaal reinigingsmiddel wordt onder lage druk in het tapijt gebracht. De geïntegreerde borstel van de machine masseert de vloeistof diep in de vezels van het tapijt. Het reinigingsmiddel zorgt ervoor dat het vuil loskomt. Nadat het is losgeweekt, wordt het vuil uit het tapijt gezogen.

Voor elke klus het juiste middel

Het reinigingsmiddel dat wij gebruiken is afhankelijk van het soort tapijt en de mate van vervuiling.

Meestal zijn looppaden in het tapijt zwaarder vervuild dan de gedeelten langs de wanden. Daar waar dieper gereinigd moet worden, gebruiken wij sterkere reinigingsmiddelen. De middelen zijn niet schadelijk voor mensen, (huis)dieren en het milieu.

Droogtijd

Houd er rekening mee dat het tapijt na reiniging 1 tot 2 uur nodig heeft om te drogen. Natuurlijk zorgen onze medewerkers voor de eventuele verplaatsing van de meubels en overige interieurobjecten.

Voetnoot

Proper Dienstverlening geeft een garantie voor een schoon en fris tapijt. Een garantie voor het verdwijnen van alle vlekken kan echter niet worden gegeven.